Vergelijkende cultuurwetenschappen [14 juni 2006]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. dr. A. de Ruijter, decaan Faculteit Sociale Wetenschappen en Faculteit der Letteren van de Universiteit van Tilburg, gewoon hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg alsmede gewoon hoogleraar vergelijkende studie van de multiculturele samenleving aan de Universiteit Utrecht (voorzitter)
  • Dr. W.A.W. de Graaf, universitair hoofddocent algemene sociale wetenschappen, Faculteit Sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. M. Janssens, hoogleraar intercultureel management, Katholieke Universiteit Leuven
  • Prof. dr. J.G. Oosten, gewoon hoogleraar godsdienststudie, CA Ontwikkelingssociologie, Faculteit Sociale wetenschappen, Universiteit Leiden
  • Drs. K. Scager, senior adviseur bij het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) van de Universiteit Utrecht
  • Dhr. G. Callebaut, student Sociale agogiek, Vrije Universiteit Brussel
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
  • licentieopleiding Vergelijkende Cultuurwetenschappen
 
VerloopDe samenstelling van de visitatiecommissie Vergelijkende Cultuurwetenschappen werd op 25 juli 2005 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLIR ingesteld bij besluit van 3 augustus 2005. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 14 juni 2006 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 701 kb.