Natuurkunde – toegepaste natuurkunde [24 januari 2007]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. J. Sengers, distinguished university research professor, University of Maryland (Voorzitter)
 • Prof. D. Pfannkuche, hoogleraar natuurkunde van de vaste stiffen, Universiteit Hamburg
 • Prof. F. Saris, decaan van de faculteit Wetenschappen, hoogleraar natuurkunde, Universiteit Leiden
 • Prof. P. Thiry, hoogleraar experimentele natuurkunde, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namen
 • Prof. E. Van den Heuvel, hoogleraar sterrenkunde, Universiteit Amsterdam
 • Dr. H. Maes, vice-president IMEC
 • Mevr. A. Roose, student-lid, Universiteit Gent
 • Mevr. V. Piga, student-lid, Universiteit Antwerpen
 
Betrokken opleidingenUniversiteit Gent
 • bacheloropleiding in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
 • masteropleiding in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
 • bacheloropleiding Fysica en Sterrenkunde (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentie-opleiding Fysica en Sterrenkunde (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
Katholieke Universiteit Leuven
 • bacheloropleiding Fysica (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding Fysica (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding Fysica en masteropleiding Sterrenkunde)
 • GAS + GGS-opleiding Medische Stralingsfysica (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding Medische Stralingsfysica)
K. U. Leuven Campus Kortrijk
 • bacheloropleiding Fysica (eerste bachelorjaar)
Universiteit Hasselt
 • bacheloropleiding Fysica (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
Vrije Universiteit Brussel
 • bacheloropleiding Fysica (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding Fysica (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
Universiteit Antwerpen
 • bacheloropleiding Fysica (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding Fysica (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 • master-na-masteropleiding Nanofysica
VerloopDe visitatiecommissie natuurkunde-toegepaste natuurkunde-sterrenkunde werd ingesteld door de VLIR bij besluit 5 oktober 2005. In de periode oktober - december 2005 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 24 januari 2007 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 1.069 kb.