Rechten en notariaat [20 november 2006]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. J. du Jardin, emeritus Procureur-generaal van het Hof van Cassatie en em. prof.U.C.L (Voorzitter)
 • Dhr. P. Marchal, emeritus Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie
 • Em. Prof. Y. Merchiers, emeritus Hoogleraar Economisch recht, Universiteit Gent
 • Prof. H.J. Snijders, hoogleraar Burgerlijk recht, Universiteit Leiden
 • Prof. P. Smeyers, hoogleraar Pedagogiek, K.U.Leuven
 • Mevr. V. Hemelaer, student Universiteit Gent
 • Dhr. F. de Grave, student K.U.Leuven
 
Als extra leden ten behoeve van de beoordeling van specifieke opleidingen:
 • Em. Prof. J. Malherbe, emeritus hoogleraar Fiscaal recht, U.C.L.
 • Mr. D.W.F. Verkade, expert Intellectuele rechten, Hoge Raad der Nederlanden
 • Prof. J.A. Winter, hoogleraar Internationaal en Europees recht, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Mr. Th. Drupsteen, expert Milieurecht, Raad van State der Nederlanden
 
 
Betrokken opleidingenKatholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Rechten
 • Master in de Rechten
 • Master na Master in het Notariaat
 • Master na Master in de Fiscaliteit
 
Universiteit Antwerpen
 • Bachelor in de Rechten
 • Master in de Rechten
 • Master na Master in het Fiscaal Recht
 • Master na Master in het Ondernemingsrecht
 
K.U.Leuven Campus Kortrijk
 • Bachelor in de Rechten
 
Katholieke Universiteit Brussel
 • Bachelor in de Rechten
 • Master na Master in de Intellectuele rechten
 • Master na Master in het Vennootschapsrecht
 
Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor in de Rechten
 • Master in de Rechten
 • Master na Master in het Notariaat
 • Master na Master in het Economisch recht
 • Master na Master in het Fiscaal recht
 • Master na Master in het Internationaal en Europees recht
 • Master na Master in het Sociaal recht
 
Universiteit Gent
 • Bachelor in de Rechten
 • Master in de Rechten
 • Master na Master in het Notariaat
 • Master na Master in het Bedrijfsrecht
 • Master na Master in het Europees recht
 • Master na Master in de Fiscaliteit
 • Master na Master in het Milieurecht
 
Verloop
De visitatiecommissie Rechten-Notariaat werd op 21 september 2005 ingesteld door de VLIR. In de periode oktober 2005 - januari 2006 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 20 november 2006 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 1.850 kb.