Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen [19 juni 2006]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. K. -W. Merks, hoogleraar moraaltheologie, Universiteit van Tilburg, Nederland (voorzitter)
 • Prof. G. Vergauwen, hoogleraar systematische theologie, Universität Freiburg, Zwitserland
 • Prof. J. Hofmeyr, hoogleraar geschiedenis van de kerk en de theologie, University of Pretoria, Zuid-Afrika
 • Prof. J. Joosten, hoogleraar Oud Testament, Université Max Bloch, Straatsburg, Frankrijk
 • Prof. M. Foket, hoogleraar pastoraaltheologie en godsdienstdidactiek, Université Catholique de Louvain, België
 • Mevr. R. Nivelle, student godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, België
 • Mevr. A. Bollaert, student godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, België
 
Betrokken opleidingen
Evangelische Theologische Faculteit te Leuven
 • bacheloropleiding godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (met inbegrip van de uitdovende kandidatuuropleiding), met inbegrip van de drie afstudeerrichtingen Bijbel en Theologie, Kerk en Pastoraat, en Godsdienst en Onderwijs
 • licentieopleiding godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (om te vormen vanaf 2006-2007 naar masteropleiding) met inbegrip van de drie afstudeerrichtingen Bijbel en Theologie, Kerk en Pastoraat, en Godsdienst en Onderwijs
 
Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel
 • bacheloropleiding godgeleerdheid (met inbegrip van de uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding godgeleerdheid (om te vormen vanaf 2006-2007 naar masteropleiding)
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • bacheloropleiding godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (met inbegrip van de uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 • gespecialiseerde studie in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen (om te vormen vanaf 2007-2008 naar master-na-masteropleiding)
 • bacheloropleiding Theology and Religious Studies (met inbegrip van de uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding Theology and Religious Studies (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 • gespecialiseerde studie in Theology and Religion (om te vormen vanaf 2007-2008 naar master-na-masteropleiding)
 • gespecialiseerde studie in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 
VerloopDe visitatiecommissie werd door de VLIR ingesteld bij besluit van 10 augustus 2005. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 19 juni 2006 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 705 kb.