Logopedie en audiologie [16 december 2005]

Samenstelling visitatiecommissie
  • prof. dr. Paul van de Heyning, hoogleraar neus-, keel-, en oorziekten, Universiteit Antwerpen (voorzitter)
  • prof. dr. Roelien Bastiaanse, hoogleraar neurolinguistiek, Rijksuniversiteit Groningen
  • prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, hoogleraar spraak- en taalpathologie, Rijksuniversiteit Groningen
  • dr. Hans Verschuure, hoofd audiologisch centrum Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam
  • dhr. Jan Daniels, pedagoog Universiteit Hasselt en senior onderwijstechnoloog, Open Universiteit Nederland
  • mevr. Cathérine Thuys, studente tweede licentie Logopedie en Audiologie
 
Betrokken Opleidingen
Universiteit Gent
  • de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen
 
Katholieke Universiteit Leuven
  • de opleiding logopedische en audiologische wetenschappen
 
VerloopDe visitatiecommissie Logopedische en Audiologische Wetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 31 januari 2005. In de loop van de maanden april- mei 2005 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 16 december 2005 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 516 kb