Geneeskunde [15 december 2005]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. B. Meyboom, emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde, Rijksuniversiteit Groningen (Voorzitter)
 • Prof. P. Deweer, hoogleraar fysiologie, University of Pennsylvania
 • Prof. H. Van den Bussche, directeur Instituut voor Huisartsgeneeskunde, pro-decaan voor het medisch onderwijs universiteit Hamburg
 • Prof. G. Visser, hoogleraar Obstetrie, Universiteit Utrecht
 • Prof. J. Metz, emeritus hoogleraar medische onderwijskunde, Universiteit Nijmegen
 • Dhr. G. Van Pottelbergh, student Geneeskunde K.U.Leuven
 • Dhr. T. Ennekens, student Geneeskunde Universiteit Antwerpen
 
Extra lid ten behoeve van de visitatie Voeding en gezondheid, K.U.Leuven
 • Prof. R. Rottiers, emeritus hoofddocent endocrinologie, Universiteit Gent
 
 
Betrokken Opleidingen
Universiteit Gent
 • bacheloropleiding geneeskunde (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding geneeskunde (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • bacheloropleiding geneeskunde (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding geneeskunde (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 • Master Voedings- en gezondheidswetenschappen
 
Interuniversitair Centrum Huisartsopleiding
 • Master-na-master Huisartgeneeskunde
 
K. U. Leuven Campus Kortrijk
 • bacheloropleiding geneeskunde (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 
Universiteit Hasselt
 • bacheloropleiding geneeskunde (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 
Vrije Universiteit Brussel
 • bacheloropleiding geneeskunde (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding geneeskunde (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 
Universiteit Antwerpen
 • bacheloropleiding geneeskunde (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding geneeskunde (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 
 
VerloopDe visitatiecommissie geneeskunde werd ingesteld door de VLIR bij besluiten van 25 juni 2004 en 5 oktober 2004. In de periode maart - juni 2005 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 15 december 2005 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Visitatierapport, pdf, 1.253KB