Biomedische wetenschappen [2 februari 2006]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. P.R. Bär, hoogleraar Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht (Voorzitter)
 • Prof. dr. D. Hoekstra, hoogleraar Celbiologie en Biochemie, Universiteit Groningen
 • Prof. dr. em. F. Roels, emeritus hoogleraar Menselijke Anatomie en Embryologie, Universiteit Gent
  en daarvoor ook Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen
 • Dr. M. Sileghem, adviseur in het domein van de Biotechnologie bij het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
 • Prof. dr. P. Van Petegem, hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Antwerpen
 • Mevr. L. Nicolaï, studente Biomedische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven
 • Mevr. N. Van Hecke, studente Biomedische Wetenschappen, Universiteit Gent
 
Extra lid ten behoeve van de visitatie van de master na master in de Biomedische Beeldvorming
 • Prof.dr. M.A. van Buchem, hoogleraar Neuroradiologie, Universiteit Leiden
 
Betrokken OpleidingenKatholieke Universiteit Leuven
 • bacheloropleiding biomedische wetenschappen (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding biomedische wetenschappen (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 
K. U. Leuven Campus Kortrijk
 • bacheloropleiding biomedische wetenschppane (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 
Universiteit Gent
 • bacheloropleiding biomedische wetenschappen (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding biomedische wetenschappen (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 
Universiteit Antwerpen
 • bacheloropleiding biomedische wetenschappen (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding biomedische wetenschappen (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 • master na masteropleiding biomedische beeldvorming
 
Vrije Universiteit Brussel
 • bacheloropleiding biomedische wetenschappen (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding biomedische wetenschappen (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 • master na masteropleiding biomedical research in cell and gene therapy
 
Universiteit Hasselt
 • bacheloropleiding biomedische wetenschappen (miv uitdovende kandidatuuropleiding)
 • licentieopleiding biomedische wetenschappen (om te vormen vanaf 2007-2008 naar masteropleiding)
 • master na masteropleiding moleculaire levenswetenschappen
 
VerloopDe visitatiecommissie biomedische wetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 20 januari 2005. In de periode maart - juni 2005 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 2 februari 2006 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport, pdf, 1.145 KB
 
ErratumOp p.159 §2 moet 'De studiebegeleiding wordt als goed beoordeeld.' vervangen worden door 'De studiebegeleiding wordt als voldoende beoordeeld.'