Wijsbegeerte [29 september 2005]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. H. Achterhuis, hoogleraar wijsbegeerte, Universiteit Twente (voorzitter)
 • Prof. dr. I. Douven, universitair hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Prof. dr. S. Griffioen, emeritus hoogleraar wijsbegeerte van de sociale wetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam en emeritus bijz. hoogleraar Calvinistische wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit van Leiden
 • Prof. dr. W. van Reijen, emeritus hoogleraar in de sociale - en politieke filosofie Universiteit Utrecht, Honorarprofessor aan de Albert-Ludwigs-Universität te Freiburg i.Bremeritus (Duitsland)
 • Prof. dr. R. Soetaert, hoogleraar Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

Betrokken opleidingen
Vrije Universiteit Brussel
 • Wijsbegeerte (academische bachelor + master)
Universiteit Gent
 • Wijsbegeerte (academische bachelor + master)

Katholieke Universiteit Leuven
 • Wijsbegeerte (academische bachelor + master)
 • Philosophy (academische bachelor + master)
 • Philosophy (MPhil) (master na master)
 • Applied Ethics (master na master)

Universiteit Antwerpen
 • Wijsbegeerte (academische bachelor + master)
 

Verloop


De visitatiecommissie Wijsbegeerte werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 29 april 2004. In de loop van de maanden oktober-december 2004 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 29 september 2005 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 

Visitatierapport


De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf - 640 kB)