Wiskunde [24 juni 2005]

Samenstelling visitatiecommissie
  • Em. prof. dr. Floris Takens, hoogleraar Universiteit Groningen (voorzitter)
  • Prof. dr. Henk van der Vorst, hoogleraar Universteit Utrecht
  • Prof. dr. Frans Keune, hoogleraar Radboud Universiteit
  • Prof. dr. Francis Borceux, hoogleraar Université Catholique de Louvain-la-Neuve
  • Prof. dr. Irène Gijbels, hoogleraar Université Catholique de Louvain-la-Neuve en Katholieke Universiteit Leuven
 
Betrokken Opleidingen
Universiteit Gent
  • de opleiding wiskunde

Limburgs Universitair Centrum
  • de opleiding wiskunde (bachelor)

Katholieke Universiteit Leuven
  • de opleiding wiskunde

Vrije Universiteit Brussel
  • de opleiding wiskunde

Universiteit Antwerpen
  • de opleiding wiskunde
 
VerloopDe visitatiecommissie Wiskunde werd ingesteld door de VLIR bij besluiten van 18 maart 2004 en 6 september 2004. In de loop van de maanden oktober - december 2004 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 24 juni 2005 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf - 650 kB)