Werktuigkunde – Elektrotechniek (+ eerste cyclus toegepaste wetenschappen) [16 december 2004]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Dhr. ir. S. Ulens – Oud-directeur-generaal Productie en Transport Electrabel nv
 • Prof. dr. ir. A. de Boer – hoogleraar Universiteit Twente
 • Prof. dr. ir. R. De Doncker – hoogleraar Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen
 • Dr. C. Van Den Bogaert – departementshoofd Onderwijs, Universiteit Antwerpen
 • Dhr. ir. A. Van Hove – voormalig afgevaardigd beheerder Flemish Aerospace Group, actief bestuurslid genootschap Lucht- en Ruimtevaart van KVIV
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
 • Eerste cyclusopleiding Toegepaste Wetenschappen
 • Tweedecyclusopleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • Eerste cyclusopleiding Toegepaste Wetenschappen
 • Tweedecyclusopleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek, Richting Mechanica
 
Vrije Universiteit Brussel
 • Eerste cyclusopleiding Toegepaste Wetenschappen
 • Tweedecyclusopleiding Werktuigkunde-Elektrotechniek
 
VerloopDe visitatiecommissie Eerste Cyclus Toegepaste Wetenschappen – Werktuigkunde-Elektrotechniek werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 28 oktober 2003. In de loop van de maanden februari-april 2004 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 16 december 2004 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Het visitatierapport Toegepaste Wetenschappen (eerste cyclus) + Werktuigkunde - Elektrotechniek (pdf - 590 kB)