Revalidatiewetenschappen [19 november 2004]

Samenstelling commissie
  • Prof. L. Plaghki, voorzitter, hoogleraar aan de Faculté de Médecine, Unité de physiologie et de bioméchanique de la locomotion (Université Catholique de Louvain)
  • Dr. A. De Wijer, directeur van de Stichting Instituut Gezondheidszorg (Hogeschool van Utrecht)
  • Prof. G. Lankhorst, hoogleraar revalidatiegeneeskunde (Vrije Universiteit Amsterdam)
  • Dr. C. Nelissen, onderwijskundig adviseur (Hogeschool Limburg)
  • W. Smeets, M.Sc., hoofd fysiotherapie in het multidisciplinair Medisch Centrum Mechelen (Nederland).
 
Betrokken opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
  • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 
Universiteit Gent
  • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 
Vrije Universiteit Brussel
  • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 
VerloopDe visitatiecommissie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 8 december 2003. In de loop van de maanden maart tot mei 2004 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 19 november 2004 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Het visitatierapport Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (pdf - 533 kB)