Economische wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur [21 december 2004]


Samenstelling van de commissie
 • Prof. Luc Soete (voorzitter, internationale economische betrekkingen, Univ. Maastricht)
 • Prof. J.W. Bertrand (technische bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven)
 • Prof. W. Buijink (bedrijfseconomie, universiteit Tilburg)
 • Prof. H. Mevissen (bestuurlijke informatiekunde, Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Dhr. K. Van Goethem (onderwijsdeskundige)
 • Dhr. F. Verdonck (bankier, bestuurder van vennootschappen)
 
Betrokken Opleidingen
 • Universiteit Antwerpen (TEW, HI)
 • Katholieke Universiteit Brussel (kandidaturen TEW en HI)
 • Katholieke Universiteit Leuven (EW, TEW, HI) en KULAK (kandidaturen TEW)
 • Vrije Universiteit Brussel (TEW, HI)
 • Limburgs Universitair Centrum (TEW, HI)
 • Universiteit Gent (EW, TEW)
 
VerloopDe visitatie EW - TEW - HI werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 13 oktober 2003. In de loop van de maanden oktober 2003 tot mei 2004 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 21 december 2004 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Het visitatierapport Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur (pdf-752 kB)