Psychologie [28 september 2004]


Samenstelling visitatiecommissie
  • Prof. dr. W.A. Wagenaar, hoogleraar psychologie, Universiteit Leiden en universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. A. Cleeremans, hoogleraar cognitieve en experimentele psychologie, Université Libre de Bruxelles
  • Prof. dr. H. Thierry, em. hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie, Universiteit van Tilburg
  • Prof. dr. M. van den Hout, hoogleraar klinische psychologie, Universiteit Utrecht
  • Prof. dr. W.H.F.W. Wijnen, em. hoogleraar ontwikkeling en onderzoek van het hoger onderwijs, Universiteit Maastricht
 
 
Betrokken opleidingen
Vrije Universiteit Brussel
  • Psychologie

Katholieke Universiteit Leuven
  • Psychologie

Universiteit Gent
  • Psychologie
 
VerloopDe visitatiecommissie Psychologie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 5 mei 2003. In de loop van de maanden oktober-december 2003 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 28 september 2004 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Het visitatierapport Psychologie (2003) ( pdf - 304 kB)