Geschiedenis [29 juni 2004]


Samenstelling van de commissie
 • Prof. dr. em. R. Van Eenoo, emeritus gewoon hoogleraar Nieuwste Geschiedenis, Universiteit Gent
 • Prof. dr. C. Billen, hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis, Université Libre de Bruxelles
 • Prof. dr. em. R. De Keyser emeritus hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis en Vakdidactiek Geschiedenis, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. dr. em. J.M. Hannick, emeritus gewoon hoogleraar Geschiedenis van de Oudheid, Université Catholique de Louvain
 • Prof. dr. C. Bruneel, gewoon hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, Université Catholique de Louvain

Betrokken opleidingen
Universiteit Antwerpen
 • Geschiedenis

Katholieke Universiteit Brussel
 • Geschiedenis

Vrije Universiteit Brussel
 • Geschiedenis

Katholieke Universiteit Leuven
 • Geschiedenis: Oude Tijd
 • Geschiedenis: Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Nieuwste Tijd

Universiteit Gent
 • Geschiedenis
 
VerloopDe visitatie Geschiedenis werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 27 oktober 2003. In de loop van de maanden november 2003 tot januari 2004 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 29 juni 2004 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 

VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Het visitatierapport geschiedenis (2003) ( pdf - 611 kB)