Lichamelijke opvoeding [8 december 2003]


Samenstelling van de commissie
  • Prof. H.C.G. Kemper, hoogleraar Gezondheidkunde, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Mevr. K. Aernouts, inspecteur-generaal secundair onderwijs
  • Dhr. E. De Boever, voorzitter Bond voor Lichamelijke Opvoeding
  • Prof. M. Piéron, emeritus hoogleraar sportdidactiek, Université de Liège
  • dr. L. van der Woude, universitair docent revalidatie en ergonomie, Vrije Universiteit Amsterdam
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
  • Lichamelijke Opvoeding

Vrije Universiteit Brussel
  • Lichamelijke Opvoeding

Katholieke Universiteit Leuven
  • Lichamelijke Opvoeding

Verloop
De visitatiecommissie lichamelijke opvoeding werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 14 januari 2003.
In de loop van de maanden maart - april 2003 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen .
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport, dat op 8 december 2003 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport
Het visitatierapport Lichamelijke Opvoeding (2003) (pdf - 343 kB)