Geologie-mijnbouwkunde [22 december 2003]


Samenstelling van de commissie
  • Prof. dr. em. J. Touret, emeritus hoogleraar petrologie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Prof. dr. S. Kroonenberg, hoogleraar geologie, Technische Universiteit Delft
  • Prof. dr. ir. E. Pirard, hoogleraar toegepaste geologie, Université de Liège
  • Prof. dr. ir. em. J. Thorez, emeritus hoogleraar geologie, Université de Liège
  • Dr. F. Van Den Bogaert, opdrachthouder onderwijs en onderwijsinnovatie, Universiteit Antwerpen
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
  • Geologie

Vrije Universiteit Brussel
  • Geologie

Katholieke Universiteit Leuven
  • Geologie en Mijnbouwkunde
 
VerloopDe visitatiecommissie geologie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 11 februari 2003.
In de loop van de maanden maart-mei 2003 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 22 december 2003 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Het visitatierapport geologie - mijnbouwkunde (pdf - 540 kB)