Tandheelkunde [28 mei 2003]


Samenstelling commissie
  • Prof. A. Plasschaert, voorzitter, hoogleraar cariologie en endodontologie, Katholieke Universiteit Nijmegen
  • Dhr. J. Dombret, tandarts met een algemene tandartspraktijk, Brugge
  • Prof. I. Lambrichts, hoofddocent morfologie, Limburgs Universitair Centrum
  • Dhr. H. Wellens, voormalig voorzitter van het Nascholingsinstituut van het Verbond der Vlaamse Tandartsen
  • Prof. R. Zwierstra, directeur van het Onderwijsinstituut Faculteit der Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
 
Betrokken opleidingen
Vrije Universiteit Brussel
Tandheelkunde

Katholieke Universiteit Leuven
Tandheelkunde
Universiteit Gent
Tandheelkunde
 
VerloopDe visitatie Tandheelkunde werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 8 februari 2002. In de loop van de maanden november tot december 2002 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 28 mei 2003 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport
Het visitatierapport Tandheelkunde (2002) (pdf - 380 kB)