Farmaceutische wetenschappen [23 april 2003]


Samenstelling commissie
  • Prof. D. Crommelin, voorzitter, hoogleraar en decaan faculteit Farmaceutische Wetenschappen Universiteit Utrecht
  • Prof. H. De Jong, Servier International Research Institute en hoogleraar Universiteit Leiden
  • Dr. Th. Tromp, wetenschappelijk directeur Quality Institute for Pharmaceutical Care
  • Prof. P. Tulkens, hoogleraar Université Catholique de Louvain
  • Dr. C. Nelissen, onderwijskundige Hogeschool Limburg.
 
Betrokken opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
  • Farmaceutische Wetenschappen
 
Universiteit Antwerpen
  • Farmaceutische Wetenschappen
 
Universiteit Gent
  • Farmaceutische Wetenschappen
 
Vrije Universiteit Brussel
  • Farmaceutische Wetenschappen
 
VerloopDe visitatie Farmaceutische Wetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 7 juni 2002. In de loop van de maanden oktober tot december 2002 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 23 mei 2003 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport
Het visitatierapport Farmaceutische wetenschappen (2002) (pdf - 486 kB)