Scheikunde, Biochemie [23 april 2003]


Samenstelling commissie
 • Prof. Lauwers, voorzitter, emeritus gewoon hoogleraar algemene biochemie en fysische farmacie, Universiteit Gent
 • Dr. R. Bouckaert, afdelingsleider van 'Milieubeheer en Centraal Laboratorium', Bayer Antwerpen
 • Prof. J. Broeckaert, gewoon hoogleraar analytische chemie, Universität Hamburg
 • Prof. A. Lepoivre, emeritus gewoon hoogleraar organische scheikunde, Universiteit Antwerpen
 • Dr. G. Van Lommen, senior research fellow, Johnson & Johnson Pharmaceutical Research and Development Beerse
 • Prof. H. Teuchy, emeritus gewoon hoogleraar biochemie, Limburgs Universitair Centrum.
 
Betrokken opleidingen
Universiteit Gent
 • Scheikunde
 • Biochemie

Universiteit Antwerpen
 • Scheikunde
 • Biochemie

Vrije Universiteit Brussel
 • Scheikunde

Limburgs Universitair Centrum
 • Scheikunde

Katholieke Universiteit Leuven
 • Scheikunde
 • Biochemie
 
VerloopDe visitatie Scheikunde - Biochemie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 8 februari 2002. In de loop van de maanden maart - mei 2002 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 23 april 2003 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport
Het visitatierapport Scheikunde - biochemie (2002) ( pdf - 766 kB)