Klik op de titel van de visitatie om het rapport te downloaden.

 

1991

Aardwetenschappen (VLIR + VSNU proefvisitatie)

 

1993

Tandheelkunde (VLIR + VSNU)
Farmacie (VLIR + VSNU)
Scheikunde (VLIR)

 

1994

Psychologie (VLIR + VSNU)
Kunstwetenschappen (VSNU deelname musicologie K.U.Leuven)
Geschiedenis (VLIR)
Handelsingenieur, Toegepaste economische wetenschappen (VLIR)

 

1995

Wiskunde(VLIR)
Werktuigbouwkunde (VLIR + VSNU)
Archeologie en kunstwetenschappen(VLIR)
Lichamelijke opvoeding(VLIR)

 

1996

Motorische revalidatie en kinesitherapie(VLIR)
Wijsbegeerte(VLIR)
Biologie(VLIR)
Rechten, Notariaat, Kerkelijk recht(VLIR)

 

1997

Geneeskunde, biomedische wetenschappen(VLIR)
Economische wetenschappen(VLIR)
Oosterse studies(VLIR)
Godgeleerdheid (VSNU,deelname K.U.Leuven)

 

1998

Familiale en seksuologische wetenschappen(VLIR)
Logopedie en audiologie(VLIR)
Natuurkunde(VLIR)
Communicatiewetenschappen (VLIR + VSNU)
Toegepaste biologische wetenschappen, Biotechnologie(VLIR, deelname LUWageningen)
Culturele antropologie, Vergelijkende cultuurwetenschappen (VSNU, deelname RUG)

 

1999

Pedagogische wetenschappen, Sociale en culturele agogiek(VLIR)
Oost-Europese talen en culturen(VLIR)
Romaanse talen(VLIR)
Politieke en sociale wetenschappen, Sociologie(VLIR)
Bouwkunde (VLIR + VSNU)

 

2000

Criminologische wetenschappen(VLIR)
Latijn en Grieks(VLIR)
Medisch-sociale Wetenschappen - Gerontologie(VLIR)


2001

Germaanse talen(VLIR)
Informatica, Toegepaste informatica, Computerwetenschappen(VLIR)
Geografie(VLIR)
Materiaalkunde, Toegepaste scheikunde(VLIR)
Diergeneeskunde(Universiteit Antwerpen)

 

2002

Moraalwetenschappen(VLIR + VSNU)
Sociale en culturele antropologie(VLIR)
Architectuur(VLIR)
Afrikaanse talen en culturen(UGent)