Op 22 februari 2018 bespreken de Europese staatshoofden en regeringsleiders de politieke prioriteiten voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het is van cruciaal belang dat Onderzoek & Innovatie daarbinnen een prioritaire plaats krijgen. Het verder uitbouwen van de kennisinfrastructuur is immers een noodzakelijke voorwaarde om de Europese ambities waar te maken.

Om die boodschap te benadrukken bij de Belgische vertegenwoordigers in de EU, hebben VLIR en CRef de handen in elkaar geslagen voor een gezamenlijke brochure, die aan de hand van verschillende casestudies aantoont hoe de universiteiten het Europese onderzoeks- en innovatiebudget gebruiken om impact te creëren op alle mogelijke vlakken: jobcreatie en economische groei, welzijn, onderzoekscarrières, … Dit zowel op nationaal als op Europees niveau.

Daarnaast hebben de hoger onderwijskoepels (VLIR, VLHORA en CRef) samen met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, de Strategische Onderzoekscentra en het Instituut voor Tropische Geneeskunde een oproep verstuurd aan premier Charles Michel om op de volgende Europese top inderdaad te pleiten voor verdere investeringen in O&I.

De oproep sluit aan bij de Neth-ER Declaration ‘Invest in knowledge’.

Het persbericht voor deze brochure vindt u terug hier

Terug