Wetenschap en innovatie vinden elkaar op de VLIR-ontmoetingsdag  

 

Wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse universiteiten vloeit als kennis en talent door naar bedrijf en maatschappij. De ontmoetingsdag die VLIR organiseerde op 8 maart 2016 in het Vlaams Parlement zorgde voor meer dan 200 deelnemers, zowel uit de academische wereld, uit grote en kleine bedrijven als de overheid. 
Het onderzoekswerk van de universiteiten brengt buiten de academische muren heel wat teweeg: verrassende synergieën, nieuw contractonderzoek en openingen naar valorisatie. Wetenschappers ervaren nieuwe en maatschappelijk relevante vragen als uitdagingen die op hun beurt diepgaander wetenschappelijk onderzoek vergen. 

Ook het bedrijfsleven heeft dit begrepen: ondernemers komen in eerste instantie naar de universiteit met specifieke vragen, maar zien al vlug de meerwaarde van een totaaltraject waarin zij hun innovatieve ambitie laten sporen met een bredere kijk op de wetenschappelijke ontwikkelingen in hun domein. 
Zo ontstaan duurzame samenwerkingsvormen tussen universiteiten en bedrijven die soms uitmonden in strategische onderzoekscentra of netwerken waarin bedrijven en wetenschappers samen aan zet zijn. 
Naar aanleiding van de ontmoetingsdag ontwikkelde de VLIR in samenwerking met de Technology Transfer Offices (TTO’s) de brochure Universiteiten denken en doen.

De publicatie geeft voorbeelden van de vele vormen die de samenwerking tussen bedrijf en universiteit kan aannemen van contractonderzoek en consultancy tot licenties en spin-offs. Ze duidt tevens de ondersteunende financieringskanalen zoals de Industriële Onderzoeksfondsen (IOF), Baekelandmandaten, O&O-bedrijfsprojecten, het programma Strategisch Basisonderzoek en Europese projecten.

Sprekers en panelleden benadrukten de behoefte aan uitwisseling van kennis en talent. De vragen naar kennisdeling en partnerschappen tussen universiteit en bedrijf klonken luid en duidelijk, en hielden wederzijds gelijke tred. Waar de toegang tot kennis of de mogelijkheden tot samenwerking niet voor iedereen toegankelijk leken, worden plannen uitgewerkt om open platformen te bouwen waarop vragers en aanbieders de beste partnermatch vinden. 

De Vlaamse overheid is er zich van bewust dat de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en innovatiekracht een cruciale bijdrage levert in een snel evoluerende mondiale kenniseconomie en ondersteunt deze op een consistente manier.


Het werd een inspirerende dag voor kennisinstellingen, bedrijven en overheden, met nieuwe ideeën om de krachten te bundelen en nieuwe motivatie om de unieke sterkte van de wisselwerking tussen kennis, economie en maatschappij op te zoeken. We nodigen u uit om de rijkdom aan mogelijkheden te ontdekken via deze website en de brochure.

Presentaties en cases

 
Prof. Koen Debackere 
gaf een dieper inzicht in de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke of economische toepassingen.Een verkenning van de opportuniteiten van 
Europese instrumenten en programma’s voor samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten werd door Jean-Claude Burgelmann van de Europese Commissie voorgesteld.De film Toegang tot talent, een samenwerking met Lucia Smit van Braingain, belicht de specifieke competenties die doctoraatshouders aan bedrijven en de brede maatschappij bijdragen buiten de universiteit aan de hand van getuigenissen van werkgevers en onderzoekers.

Toegang tot talent FINAL from IN OPNAME on Vimeo.


De Technology Transfer Offices (TTO’s) staan in iedere universiteit gereed om wetenschappers en bedrijfsverantwoordelijken naar elkaar toe te leiden en hun samenwerking te ondersteunen, voor zowel juridische als beheersmatige aspecten. Zij vormen het aanspreekpunt voor alle mogelijke partners die op zoek zijn naar inbreng vanuit state of the art onderzoek. 


BiR&D, "Belgian industrial Research and Development", een vereniging van onderzoeksintensieve bedrijven in België, 
presenteerde de engagementsverklaring tussen de universiteiten en BiR&D om samen te werken rond onderzoek en talent.

 
Tom Heyman gaf het voorbeeld van de farma-industrie en het belang van samenwerking met kennisinstellingen voor innovatieve ontwikkelingen. 
Tijdens een panelgesprek, gemodereerd door Greet Riebbels, deelden experten hun visie over de wisselwerking tussen universiteiten, bedrijven en overheden in een wijzigend onderzoeks- en innovatielandschap. Deelnemers waren:

  • Hugo Thienpont, Vicerector Innovatie en Valorisatie VUB
  • Jean-Pierre Timmermans, voorzitter Onderzoeksraad UAntwerpen
  • Bernard De Potter, administrateur-generaal Agentschap Innoveren & Ondernemen
  • Vanessa Vankerckhoven, CEO Novosanis
  • Christ'l Joris, voorzitter ETAP Verlichting en Agoria
  • Mirjam Knockaert, Professor ondernemerschap UGent, Universiteit Oslo
  • Babs Weyn, innovatiemanager IOF, KU Leuven
  • Christiane Malcorps, Country Manager Belgium Solvay
Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters sloot het event af met een inkijk in het Vlaams beleid rond Economie, Wetenschap en Innovatie. Zijn boodschap: “Door samenspel scoren en winnen.”
Meer sfeerbeelden kan u hier vinden.

Overzicht presentaties:

Presentatie van Prof. Koen Debackere: Vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar toepassing: een Vlaamse troef
Presentatie van Jean-Claude Burgelmann: Horizon 2020 funding modes
Presentatie van Marnix Botte: Belgium, THE better place for R&D
Presentatie van Tom Heyman: Innovation, imagine the possibilities...
Presentatie van Wim Van Camp: De Tech Transfer Offices: portaal voor overdracht kennis en technologie