De huidige Specifieke Lerarenopleidingen (SLO’s) worden per 1 september 2019 vervangen door nieuwe universitaire lerarenopleidingen: de educatieve masters, waarvoor de onderwijsbevoegdheid volledig bij de universiteiten ligt. 

De inhoudelijke uitwerking van deze nieuwe masters wordt opgenomen in het kader van de beheersovereenkomst, die dit jaar van start ging. De lerarenopleidingen van de verschillende universiteiten worden via een projectstructuur direct betrokken bij de vormgeving van het nieuwe aanbod. 

Belangrijke actielijnen en thema’s hierbij zijn onder andere het ontwerpen van een praktijkcomponent op niveau 7 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, het uitwerken van een flexibel traject op maat voor de verschillende doelgroepen, het bepalen van de krijtlijnen van een masterproef, een (vak)didactiek die ten gronde rekening houdt met de diversiteit van de leerlingenpopulatie en de grootstedelijke context, het inbedden in het kwaliteitszorgsysteem van de universiteiten. De resultaten van het interuniversitair overleg en expertise-uitwisseling zullen worden geïncorporeerd in de vormgeving van de nieuwe lerarenopleidingen.  

Daarnaast zal er gewerkt worden aan de communicatie en promotie van het nieuwe aanbod, en de sensibilisering voor het lerarenberoep, met name voor educatieve masters waarvoor momenteel een lerarentekort geldt, en voor doelgroepen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn in het onderwijs. Op die manier kan de dialoog, samenwerking, en het draagvlak tussen de lerarenopleidingen onderling en tussen de lerarenopleidingen en het werkveld onderbouwd en versterkt worden.Terug