Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe samenstelling goed van het Gezaghebbende Panel (GP), verantwoordelijk voor het wetenschappelijk beheer van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).

Het VABB-SHW is een databank die de publicaties verzamelt van sociale en humane wetenschappers verbonden aan de Vlaamse universiteiten. Dankzij het VABB-SHW wordt de specifieke onderzoeksoutput van de SHW erkend, gevaloriseerd en kan ze bijdragen tot een onderbouwde verdeling van onderzoeksmiddelen tussen de Vlaamse universiteiten. De publicatiepatronen in de SHW verschillen immers van deze in de natuur- en biomedische wetenschappen, met onder meer een groter belang van boeken. Aangepaste parameters om deze output in kaart te brengen zijn dus nodig.

De taak van het GP is om jaarlijks te evalueren welke publicaties in de databank kunnen opgenomen worden aan de hand van beoordelingscriteria vastgelegd in het BOF-Besluit.

De leden van het Gezaghebbende Panel worden telkens voor hernieuwbare perioden van vier jaar aangesteld door de Vlaamse Regering uit een dubbeltal, voorgedragen door de universiteitsbesturen.

Het nieuwe Panel bestaat opnieuw uit 18 professoren, met 7 nieuwe leden en 11 leden waarvan de mandaat verlengd werd. Het aantal leden wordt aan de verschillende universiteiten toegewezen op basis van het relatieve aandeel van elke universiteit in de domeinen van de humane en sociale wetenschappen. Verder is er binnen het Panel een disciplinaire vertegenwoordiging die breed genoeg is om de verschillende (clusters van) disciplines binnen de sociale en humane wetenschappen te dekken.

Prof. Steven Gillis (UAntwerpen, Taalkunde) werd aangesteld als voorzitter van het GP, Prof. Marysa Demoor (UGent, Engelse letterkunde) als ondervoorzitter.


Hieronder vindt u de nieuwe samenstelling van het GP:

Prof. Jan Masschelein (KU Leuven, Pedagogische wetenschappen)
Prof. Ortwin De Graef (KU Leuven, Letterkunde)
Prof. Katelijn Vandorpe (KU Leuven, Geschiedenis)
Prof. Kathleen Beullens (KU Leuven, Communicatiewetenschappen)
Prof. Johan Leemans (KU Leuven, Godgeleerdheid)
Prof. Yves Schoonjans (KU Leuven, Kunstgeschiedenis, Architectuur en Kunsten)
Prof. Alain Verbeke (KU Leuven, Rechtswetenschappen)
Prof. Frank Vermeulen (UGent, Archeologie)
Prof. Adelien Decramer (UGent, Personeels- en organisatiemanagement)
Prof. Marysa Demoor (UGent, Engelse letterkunde)
Prof. Ann Buysse (UGent, Psychologie)
Prof. Tom Vander Beken (UGent, Criminologie)
Prof. Steven Gillis (UAntwerpen, Taalkunde)
Prof. Stefaan Walgrave (UAntwerpen, Politieke wetenschappen)
Prof. Dimitri Mortelmans (UAntwerpen, Sociologie)
Prof. Steffen Ducheyne (VUB, Wijsbegeerte)
Prof. Serge Gutwirth (VUB, Criminologie)
Prof. Elke Cloots (UHasselt, Rechtswetenschappen)

De vergaderingen van het Gezaghebbende Panel worden steeds voorbereid door het Bureau GP, bestaande uit vijf leden van het GP, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter.

Het nieuwe Bureau GP is als volgt samengesteld:

Prof. Steven Gillis (UAntwerpen) (voorzitter)
Prof. Marysa Demoor (UGent) (plaatsvervangend voorzitter)
Prof. Ortwin De Graef (KU Leuven)
Prof. Serge Gutwirth (VUB)
Prof. Elke Cloots (UHasselt)


Meer informatie:
www.ecoom.be/vabb

Terug