Drie universiteiten uit de Verenigde Staten organiseren jaarlijks een positie voor een ‘Visiting Professorship of Flemish Studies’. De leerstoelen werden tussen 2003 en 2008 opgericht en kennen een gestaag succes. De VLIR stelde een beurtrol op, zodat afwisselend professoren of postdoctorale onderzoekers uit verschillende Vlaamse universiteiten van deze leerstoelen kunnen gebruik maken. Voor het academiejaar 2017-2018 werd prof. Violet Soen van KU Leuven geselecteerd voor de Rubens-leerstoel, prof. Stef Craps van UGent voor de Van Dyck-leerstoel en prof. Stoop van UAntwerpen voor de Peter Brueghel-leerstoel.

Gedurende minstens 10 weken zullen zij in cursussen en publieke lezingen de cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen uitdragen.

Het gaat om de volgende drie leerstoelen:

 

  • The Peter Paul Rubens Chair for the History and Culture of the southern Low Countries van de University of California, Berkeley Campus

Voor het academiejaar 2017-2018 werd voor de Rubens-leerstoel prof. Violet Soen geselecteerd, verbonden aan de onderzoeksgroep Nieuwe Tijd van de faculteit Letteren van de KU Leuven. Ze doceert er het komende semester de cursus Hist 170: History of the (two) Netherlands - Barriers and Borders aan het geschiedenisdepartement van de University of California, Berkeley. Met haar studenten verkende ze de grillige geschiedenis van grenzen. 

Tijdens haar verblijf zal ze haar lopend onderzoek naar grenzen en transregionale geschiedenis in een transatlantische context verdiepen. In maart geeft ze hierover lezingen aan het departement en op de jaarlijkse conferentie van de Renaissance Society of America.

Updates over de Rubens-chair kan u volgen via de hashtags #lowcountries #rubenschair.

 

  • The Antoon Van Dyck Chair for the History and Culture of the Low Countries van de University of California, Los Angeles (UCLA)

De Van Dyck-leerstoel wordt dit academiejaar bekleed door prof. Stef Craps, literatuurwetenschapper en directeur van het Cultural Memory Studies Initiative aan de Universiteit Gent. Hij zal aan UCLA de cursussen ‘Literatures of Trauma’ (samen met Michael Rothberg) en ‘Imagining Climate Change’ doceren. Ze handelen respectievelijk over de literaire verwerking van traumatische ervaringen en over de verbeelding van de klimaatverandering in diverse literaire en artistieke genres en media.

 

  • The Peter Brueghel Chair of Flemish Studies for the History and Culture of the southern Low Countries van de University of Pennsylvania

Dr. Patricia Stoop, lid van het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden en geassocieerd lid van het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen, is dit semester als Brueghel-Chair verbonden aan het Department of Germanic Languages and Literatures van de University of Pennsylvania in Philadelphia. Ze doceert er de cursus ‘Women Writers, Their Role in Manuscript Culture, and Their Networks in Medieval and Early Modern Europe (c. 1300–1700)’, waarin ze met postgraduate studenten onderzoek doet naar de speelruimte die vrouwen hadden om de pen op te nemen en zichzelf creatief uit te drukken in laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa. Tevens organiseert ze in april het jaarlijkse Dutch Studies Colloquium over laatmiddeleeuwse (commerciële) boekproductie, zal ze een gastcollege geven over de geletterdheid van Nederlandstalige religieuze vrouwen aan de University of Missouri-Kansas City, en zal ze een publiekslezing geven getiteld ‘The Intellectual Horizon of Women in the Medieval Low Countries’.

 

In het academiejaar 2018- 2019 zal het de beurt zijn aan UGent voor de Rubens-leerstoel, aan KU Leuven voor de Van Dyck-leerstoel en aan UAntwerpen voor de Bruegel-leerstoel.

 

Terug