Farmaceutische Wetenschappen [8 juli 2011]

Samenstelling visitatiecommissie
 • Prof. dr. Hendrik Jan de Jong , hoogleraar Farmaceutische Analyse & Analytische Chemie,  RU Leiden (voorzitter).
 • Prof. dr. Dick Tromp, Directeur 'Quality Institute for Pharmaceutical Care'; erelid der A.N.P.S.V.
  -Prof. dr. Paul Tulkens, Professor of Pharmacology, Université Catholique de Louvain; Professor of Human Biochemistry and Biochemical Pathology, Université de Mons-Hainaut.
 • Apr. Klinisch Bioloog Magda De Roover, Laboratorium Sint-Jozefkliniek, Bornem (extra lid ten behoeve van de visitatie Klinische Biologie UGent-VUB-K.U.Leuven).
 • Prof. dr. Fred Schobben, Hoofd ziekenhuisapotheek Academische Ziekenhuis Utrecht (extra lid ten behoeve van de visitatie Ziekenhuisfarmacie (K.U.Leuven-UGent-VUB-UA).
 • Dr. Carla Nelissen, Diensthoofd dienst Onderwijs; specifiek onderwijsinnovatie, XIOS Hogeschool.
 • Dhr. Sven Lenaerts, student Master Farmaceutische Wetenschappen, VUB.
 • Mevr. Laura Vermeulen, student Master Farmaceutische Wetenschappen, K.U.Leuven.

Betrokken Opleidingen
Universiteit Gent
 • Ba Farmaceutische wetenschappen;
 • Ma Farmaceutische zorg;
 • Ma Geneesmiddelenontwikkeling;
 • Manama Klinische biologie;
 • Manama Industriële farmacie (interuniv.)
 
Universiteit Antwerpen
 • Ba Farmaceutische wetenschappen;
 • Ma Farmaceutische zorg;
 • Ma Geneesmiddelenontwikkeling;
 • Manama Klinische biologie
Vrije Universiteit Brussel
 • Ba Farmaceutische wetenschappen;
 • Ma Farmaceutische zorg;
 • Ma Geneesmiddelenontwikkeling
Katholieke Universiteit Leuven
 • Ba Farmaceutische wetenschappen;
 • Ma Farmaceutische zorg;
 • Ma Geneesmiddelenontwikkeling;
 • Manama Klinische biologie;
 • Manama Ziekenhuisfarmacie (interuniv.)

Verloop
De visitatiecommissie Farmaceutische Wetenschappen werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 2 september 2010. In de periode oktober - december 2010 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 8 juli 2011 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport.
Hier vindt u het persbericht.