Dossiers en adviezen 

 

Recente berichten

 • Verdubbel investering in onderzoek, innovatie en onderwijs - 19/03/2018

  13 Europese netwerkorganisaties van universiteiten, waaronder EUA (European  University Association), roepen de EU op om de investeringen in onderzoek, innovatie en onderwijs te verdubbelen in het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFF 2021-2027). Het volledig standpunt vindt u terug hier. LEES MEER

 • Oproep aan Charles Michel en de Belgische vertegenwoordigers in de EU: Europa moet blijven investeren in kennis en innovatie - 19/02/2018

  VLIR heeft samen met CRef, VLHORA, de SOCs, ITG en FWO een brief verstuurd aan de eerste minister Charles Michel.

  Op 22 februari 2018 bespreken de Europese staatshoofden en regeringsleiders immers de politieke prioriteiten voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK). De ondertekenaars van de brief roepen de premier op om bij deze gelegenheid te pleiten voor verdere investeringen in onderzoek en innovatie, en om hiervan een prioriteit te maken binnen het MFK. Dit zal een noodzakelijke voorwaarde zijn om de Europese ambities waar te maken, daar de kenniseconomie de pijler is van de Europese toekomst. LEES MEER

 • Gezamenlijke VLIR & CRef brochure 'Telling stories of impact: How university research and innovation make a difference' - 19/02/2018

  De VLIR en CRef (de tegenhanger van VLIR in de Franstalige gemeenschap) hebben de handen in elkaar geslagen voor een brochure die wil duidelijk maken hoe de universiteiten in België het verschil maken in onderzoek en innovatie.   

  De brochure toont aan de hand van verschillende casestudies hoe de universiteiten het Europese onderzoeks- en innovatiebudget gebruiken om impact te creëren op alle mogelijke vlakken: jobcreatie en economische groei, welzijn, onderzoekscarrières, … Dit zowel op nationaal als op Europees niveau. LEES MEER

 • vacature projectmedewerker ethiek en biodiversiteit in onderzoek - 02/01/2018

  De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) stimuleert overleg en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten onderling en tussen de Vlaamse universiteiten en de bevoegde overheden. Recente wetgeving inzake biodiversiteit en de toegang tot en het gebruik van genetische rijkdommen, zoals de EU Access and Benefit Sharing (ABS) Verordening en het Nagoya Protocol, legt nieuwe verplichtingen op in onderzoek. De VLIR zoekt een projectmedewerker Ethiek & Biodiversiteit in onderzoek (m/v) om universiteiten en andere onderzoeksinstellingen bewust te maken van deze nieuwe vereisten en hen te ondersteunen in de praktische uitvoering hiervan. LEES MEER

 • Vlaamse en Britse rectoren benadrukken belang van blijvende samenwerking - 17/10/2017

  Donderdag 12 oktober 2017 trokken de rectoren, vicerectoren en beleidsmakers van de vijf Vlaamse universiteiten naar Londen op uitnodiging van de Vlaamse Vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk, Nic Vandemarliere. Samen met een delegatie Britse rectoren en universiteitsbestuurders bespraken ze er de Brits-Vlaamse samenwerking en de uitdagingen die met de nakende Brexit gepaard gaan. LEES MEER