Dossiers en adviezen

 

Recente berichten

 • Vlaamse en Britse rectoren benadrukken belang van blijvende samenwerking - 17/10/2017

  Donderdag 12 oktober 2017 trokken de rectoren, vicerectoren en beleidsmakers van de vijf Vlaamse universiteiten naar Londen op uitnodiging van de Vlaamse Vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk, Nic Vandemarliere. Samen met een delegatie Britse rectoren en universiteitsbestuurders bespraken ze er de Brits-Vlaamse samenwerking en de uitdagingen die met de nakende Brexit gepaard gaan. LEES MEER

 • Vlaamse meesters blijven ambassadeurs - 05/04/2017

  Onder de noemer Rubens-, Van Dyck- en Bruegel- leerstoel kunnen jaarlijks drie professoren uit een Vlaamse universiteit een aantal maanden als gastprofessor aan de slag in Amerika. Het initiatief is een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten, het departement Onderwijs en Vorming, en enkele topuniversiteiten in de VS.

  De gastprofessoren trekken voor minstens 10 weken naar de VS, en verzorgen er cursus in de ‘Dutch Studies curriculum’ om cultuur, literatuur, geschiedenis en kunst uit de zuidelijke lage landen zichtbaar te maken. Ze verzorgen ook steeds een openbare lezing in een topic dat nauw aansluit bij hun onderzoeksdomein.
  LEES MEER

 • Hernieuwd Gezaghebbende Panel blijft zorgen voor erkenning onderzoeksoutput sociale en humane wetenschappen - 05/04/2017

  Op 31 maart 2017 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe samenstelling goed van het Gezaghebbende Panel (GP). Het Panel bestaat uit 18 professoren die  verantwoordelijk zijn voor het wetenschappelijk beheer van het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW). De leden van het Panel worden telkens voor hernieuwbare perioden van vier jaar aangesteld. Er wordt steeds gestreefd naar een disciplinaire vertegenwoordiging die breed genoeg is om de verschillende (clusters van) disciplines binnen de sociale en humane wetenschappen te dekken.

  Dankzij het VABB-SHW wordt de specifieke onderzoeksoutput van de sociale en humane wetenschappen erkend, gevaloriseerd en kan ze bijdragen tot een onderbouwde verdeling van onderzoeksmiddelen tussen de Vlaamse universiteiten. De publicatiepatronen in de SHW verschillen immers van deze in de natuur- en biomedische wetenschappen, met onder meer een groter belang van boeken. Aangepaste parameters om deze output in kaart te brengen zijn dus nodig.
  LEES MEER

 • Samenwerking VLIR & CRef over Europese onderzoeks- en innovatiethema’s - 22/11/2016

  De Vlaamse en Franstalige rectoren zijn op 3 maart 2015 akkoord gegaan met het opzetten van een pilootproject voor overleg rond Europese onderzoeks- en innovatie thema’s, in het kader van de EUA Research Policy Working Group (RPWG), waarin de VLIR is vertegenwoordigd . Dit pilootproject heeft tijdens het academiejaar 2015-2016 succesvol gelopen in de VLIR & CRef WG EU Research, zodat VLIR en CRef besloten hebben om deze samenwerking inzake European Affairs structureel verder te zetten. Eén van de uitkomsten van de samenwerking tussen VLIR en CRef is een gezamenlijk positiedocument (sept. 2016) ten behoeve van de Vlaamse vertegenwoordigers in het Europees Parlement bij hun besprekingen betreffende de Interim Evaluatie van Horizon2020.

  => Position Paper Belgian Universities Regarding two European Parliaments Reports feeding into the Interim Evaluation Horizon 2020

  LEES MEER

 • Vacatures FWO-expertpanels - 06/07/2016

  Het FWO is voor de versterking van zijn Expertpanels op zoek naar (inter)nationale experten.

  Kandidaat-experts worden verzocht hun gemotiveerde kandidaatsstelling ten laatste op 9 september 2016 in te dienen.

  De kandidaat-experts dienen te vermelden voor welk Expertpanel zij zich kandidaat stellen en een recent curriculum vitae bij te voegen met opgave van de persoonlijke expertise en de lijst van de wetenschappelijke publicaties.

  Een overzicht van de openstaande vacatures en alle praktische informatie kan u hier terugvinden. LEES MEER