Dossiers en adviezen

 

Recente berichten

 • Vacature beleidsmedewerker Onderwijs - 06/06/2018

  De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) stimuleert overleg en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten onderling en tussen de Vlaamse universiteiten en de bevoegde overheden. VLIR zoekt een beleidsmedewerker Onderwijs (m/v) voor een contract van onbepaalde duur. LEES MEER

 • Al meer dan 2.600 zesdejaarsleerlingen laten zich bij hun studiekeuze gidsen door Columbus - 08/03/2017

  Het digitale oriënteringsinstrument Columbus liep in 2016 voor de eerste keer in een aantal secundaire scholen. De proefdraai van het instrument gaf aan dat het leerlingen helpt hun eigen motivatie en mogelijkheden te ontdekken en ondersteunt zo hun studiekeuze. In 2017 konden alle secundaire scholen kiezen om Columbus in te zetten. Ook wordt het instrument steeds verder uitgebouwd.

  Leer meer over hoe Columbus helpt nieuwe studenten beter voorbereid aan de start te krijgen op de studiedag van 1 juni of via de website. LEES MEER

 • Met nieuw traject naar een bredere erkenning van diploma's van vluchtelingen - 29/06/2016

  De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en NARIC-Vlaanderen hebben een alternatief traject uitgedokterd voor de erkenning van de (buitenlandse) diploma’s van vluchtelingen. Het initiatief start in september 2016 als proefproject aan alle Vlaamse universiteiten. “Een sterk gezamenlijk engagement dat alle steun verdient”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

   

  LEES MEER

 • Columbus zeilt uit - 21/03/2016

  Oriënteringsproef ‘Columbus’ wordt in het voorjaar 2016 in een testversie aan een steekproef van 8000 scholieren voorgelegd. De Vlaamse universiteiten en hogescholen ontwikkelden de proef op vraag van de onderwijsminister en in overleg met het secundair onderwijs (VLOR). Columbus is opgezet om leerlingen te helpen een studiekeuze te maken in het hoger onderwijs, ondersteund door inzicht in de verschillende taken van het studiekeuzeproces, hun studievaardigheden, interessedomeinen, motivatie, academisch zelfvertrouwen, taal, wiskunde en redeneervermogen.  Voor meer info https://www.onderwijskiezer.be/columbus/index.php LEES MEER

 • Charter rond rationalisatie - 02/03/2015


  De studentenaantallen van de Vlaamse universiteiten zijn de voorbije jaren sterk gegroeid. De financiering van onze instellingen is deze groei echter niet gevolgd. Het kliksysteem compenseert de toename van de studentenaantallen slechts gedeeltelijk in de werkingsuitkeringen. Tegen deze achtergrond van schaarste verzocht Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de universiteiten een plan rond rationalisatie van het opleidingsaanbod uit te werken. LEES MEER