Dossiers en adviezen

 • Slagen aan de universiteit. Nota's van Studieloopbaanbegeleiding: compacte en uitgebreide tekstversie (VLIR, 2016). 

 • Charter over de registratie van kansengroepen van studenten (VLIR, 2015).
 • Studentenhuisvesting. Commentaar van de Studentenvoorzieningen op de conceptnota voor nieuwe regelgeving voor de huur van studentenkamers (Katrien Schryvers, CD&V) (VLIR, 2015).
 • Studentenarbeid. Commentaar van de Studentenvoorzieningen op het wetsvoorstel tot verrichten van gezinsondersteunende diensten door een ondersteuner/huishoudhulp (Griet Smaers, CD&V) (VLIR, 2015).
 • Studentenarbeid. Naar een definitieve oplossing voor de RSZ-regeling met solidariteitsbijdrage in het jobstudentenstatuut. Nota van de Studentenvoorzieningen (VLIR, 2015).

 • Studentenstatuut. Aandachtspunten bij de vormgeving van het Vlaams beleid in de domeinen Werk en Welzijn, input van de Studentenvoorzieningen (VLIR, 2014).

 

 Recente berichten 

 • Slaagcijfers - 08/11/2016

  Drie studenten op vier behalen een bachelordiploma binnen de vijf jaar.

  Doorgaans brengen de media een negatief verhaal over een meerderheid van studenten die niet slaagt voor het eerste jaar. In een flexibel onderwijssysteem wordt studiesucces echter anders gemeten: men fixeert zich niet op de eerste bachelor maar kijkt naar het studierendement in de volledige studiecarrière. Ongeveer 75% van de studenten die starten aan de universiteit behaalt een diploma hoger onderwijs (academisch of professioneel) binnen de vijf jaar, van wie ongeveer 20% na heroriëntering naar een andere opleiding. De situatie is dus niet zo catastrofaal als de slaagcijfers van het eerste jaar zouden doen vermoeden.

  Voor alle duidelijkheid: de cijfers mogen ook weer niet te rooskleurig voorgesteld worden. Een derde van de studenten die universitaire studies aanvatten, behalen in de voorziene termijn van drie jaar een academisch bachelordiploma. Logisch dus dat de universiteiten steeds meer inzetten op (her)oriënterings- en begeleidingsinitiatieven.

  LEES MEER

 • Universiteiten slaan de handen in elkaar bij de registratie van kansengroepen. - 01/12/2015

  Alle Vlaamse universiteiten voeren een beleid ten aanzien van kwetsbare studenten. Nu gaan zij, door de goedkeuring van een gezamenlijk "Charter over de registratie van kansengroepen van studenten", het engagement aan om gegevens over deze studenten te registreren volgens definities die Vlaanderenbreed gedragen zijn. LEES MEER

 • Studentenarbeid - 25/03/2015

  Sinds januari 2012 is er een nieuw systeem van studentenarbeid van toepassing waardoor studenten 50 dagen per jaar mogen werken tegen verminderde sociale bijdragen. De studentenvoorzieningen evalueerden het systeem vanuit hun praktijkervaring. Zij werken een nieuw voorstel uit met focus op een eenvoudige RSZ-regeling met solidariteitsbijdrage. LEES MEER

 • VLIR Actieplan Gender - 07/03/2014

  De universiteiten ondersteunen de overheid in haar streven naar gendergelijkheid. Inzetten op genderdiversiteit strookt met een modern management van het hoger onderwijs en is ook in een Europese en internationale beleidscontext aan de orde.

  LEES MEER