Dossiers en adviezen

 

Recente berichten

 

 • Doorgeven studentengegevens naar scholen - 09/04/2018

  Universiteiten ontvangen regelmatig de vraag van scholen of ze de studieresultaten van hun ex-leerlingen mogen ontvangen. Deze informatie wensen scholen te gebruiken om hun huidige leerlingen te informeren over de slaagkansen alsook om potentiële leerlingen aan te trekken. Dergelijke vragen kunnen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken studenten.

  Indien universiteiten op het verzoek van de scholen wensen in te gaan dan dienen ze aan elke student afzonderlijk toestemming te vragen of zij akkoord gaan dat hun studieresultaten aan hun vorige school worden meegedeeld. De universiteit kan expliciete toestemming vragen aan de student bij inschrijving. Enkel in die gevallen kan de vraag positief worden beantwoord.

  Het Kenniscentrum Onderwijs en Vorming geeft aan de instellingen van het leerplichtonderwijs inzicht in het studietraject en in de studieresultaten van de eigen voormalige leerlingen via de databundel. De databundel is een omvangrijk geaggregeerd rapport waarin allerhande cijfermateriaal ter beschikking wordt gesteld via de beveiligde portaalsite ‘Mijn Onderwijs’.

  Ook bij de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht gaat op 25 mei 2018 zal expliciete toestemming van de betrokkene vereist zijn.

  Omgekeerd mogen ook universiteiten enkel leerlingengegevens ontvangen van de scholen mits de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken leerlingen. Universiteiten wensen deze informatie te ontvangen om zo informatie over hun studieaanbod aan potentiële studenten te verstrekken. LEES MEER

 • Van elke euro maken de universiteiten er zes - 22/12/2017

  Voor de allereerste keer werd de economische impact van de Vlaamse universiteiten onderzocht. BiGGAR Economics becijferde dat de universiteiten voor elke euro die de overheid aan hen besteedt, 6 euro bijdragen tot de Vlaamse economie. “Deze cijfers bewijzen dat de overheid meer vertrouwen moet hebben in de universiteiten”, zegt Herman Van Goethem, voorzitter van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad).

  Dat universiteiten relevant zijn, zal zowat iedereen wel erkennen. Met hun 32.000 medewerkers en 125.000 bachelor- en masterstudenten nemen ze een wezenlijke plaats in de Vlaamse maatschappij in. De overheid zorgt voor een uitgebreide werkingstoelage (de eerste geldstroom) en financiert ook fondsen voor fundamenteel en toegepast onderzoek (de tweede en derde geldstroom). Maar hoe groot is de return die Vlaanderen en bij uitbreiding Europa krijgt? Slagen de universiteiten er in om meer terug te geven aan de maatschappij dan dat ze van die maatschappij krijgen? LEES MEER

 • De Vlaamse universiteiten, dat zijn meer dan 32 000 personen die het beste van zichzelf geven - 30/11/2017

  Anno 2017 zorgen de vijf Vlaamse universiteiten samen voor 25 441,75 voltijdse arbeidsplaatsen (32 194 personen). Dit is een lichte stijging die zich doorzet doorheen de afgelopen jaren. De groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verhoging van op competitieve wijze verworven onderzoeksmiddelen. Dit zijn hoofdzakelijk privé -en overheidsmiddelen die op competitieve wijze worden verworven om aan onderzoek te kunnen doen. Het gaat om financiering die de personeelsleden van de universiteiten uit diverse nationale en internationale fondsen weten te verwerven zoals BOF, FWO of Europese projecten. Aansluitend bij deze trend laat het aantal postdoctorale onderzoekers de grootste stijging zien.

  De jaarlijkse VLIR-publicatie ‘Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten’ geeft inzicht in zowel de opbouw als de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten, volgens categorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit.

  De publicatie ‘Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten’ is hier te vinden. Het boek en de tabellen in Excel kunnen opgevraagd worden via administratie@vlir.be.
  LEES MEER

 • VLIR publiceert al voor het 40ste jaar personeelsstatistieken - 13/12/2016

  Al van bij haar oprichting heeft de VLIR de opdracht om gegevens over het personeel aan de Vlaamse universiteiten te verzamelen. Sinds 1992 publiceert de VLIR het rapport met personeelsstatistieken in haar huidige vorm. Zo kunnen evolutietabellen de ontwikkelingen van de verschillende data in de periode 1992-2016 weergeven. De publicatie geeft inzicht in zowel de opbouw als de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten, volgens categorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit. LEES MEER

 • het stille lijden van de universiteiten - 18/05/2016

  De universiteiten moeten al jaren met steeds minder middelen meer doelen halen, en de rek is er uit. Na de opmaak van de begroting 2016 hebben de universiteiten het overleg met minister Crevits in alle sereniteit willen voeren en hebben het publieke forum vermeden. Nochtans kennen de universiteiten als geen ander de dramatische impact die het hoger onderwijs ondervindt als gevolg van de schaarbeweging tussen stijgende studentenaantallen en besparingen op de werkingstoelage en aanvullende financiële stromen. In de afgelopen weken voerden de Vlaamse hogescholen actie om de onderfinanciering van hun instellingen aan te klagen. De VLIR vraagt om samen op te komen voor het rechtzetten van de financiering van het hoger onderwijs. Want samen zijn we nog meer waard! De VLIR bracht de onderfinanciering van het hoger onderwijs in kaart op haar website. Eén aspect is alvast voor iedereen duidelijk: er zijn alarmerend weinig middelen. LEES MEER