Dossiers en adviezen

 

Recente berichten

 

 • De Vlaamse universiteiten, dat zijn meer dan 32 000 personen die het beste van zichzelf geven - 30/11/2017

  Anno 2017 zorgen de vijf Vlaamse universiteiten samen voor 25 441,75 voltijdse arbeidsplaatsen (32 194 personen). Dit is een lichte stijging die zich doorzet doorheen de afgelopen jaren. De groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verhoging van op competitieve wijze verworven onderzoeksmiddelen. Dit zijn hoofdzakelijk privé -en overheidsmiddelen die op competitieve wijze worden verworven om aan onderzoek te kunnen doen. Het gaat om financiering die de personeelsleden van de universiteiten uit diverse nationale en internationale fondsen weten te verwerven zoals BOF, FWO of Europese projecten. Aansluitend bij deze trend laat het aantal postdoctorale onderzoekers de grootste stijging zien.

  De jaarlijkse VLIR-publicatie ‘Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten’ geeft inzicht in zowel de opbouw als de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten, volgens categorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit.

  De publicatie ‘Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten’ is hier te vinden. Het boek en de tabellen in Excel kunnen opgevraagd worden via administratie@vlir.be.
  LEES MEER

 • VLIR publiceert al voor het 40ste jaar personeelsstatistieken - 13/12/2016

  Al van bij haar oprichting heeft de VLIR de opdracht om gegevens over het personeel aan de Vlaamse universiteiten te verzamelen. Sinds 1992 publiceert de VLIR het rapport met personeelsstatistieken in haar huidige vorm. Zo kunnen evolutietabellen de ontwikkelingen van de verschillende data in de periode 1992-2016 weergeven. De publicatie geeft inzicht in zowel de opbouw als de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten, volgens categorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit. LEES MEER

 • het stille lijden van de universiteiten - 18/05/2016

  De universiteiten moeten al jaren met steeds minder middelen meer doelen halen, en de rek is er uit. Na de opmaak van de begroting 2016 hebben de universiteiten het overleg met minister Crevits in alle sereniteit willen voeren en hebben het publieke forum vermeden. Nochtans kennen de universiteiten als geen ander de dramatische impact die het hoger onderwijs ondervindt als gevolg van de schaarbeweging tussen stijgende studentenaantallen en besparingen op de werkingstoelage en aanvullende financiële stromen. In de afgelopen weken voerden de Vlaamse hogescholen actie om de onderfinanciering van hun instellingen aan te klagen. De VLIR vraagt om samen op te komen voor het rechtzetten van de financiering van het hoger onderwijs. Want samen zijn we nog meer waard! De VLIR bracht de onderfinanciering van het hoger onderwijs in kaart op haar website. Eén aspect is alvast voor iedereen duidelijk: er zijn alarmerend weinig middelen. LEES MEER

 • De nood aan een onderbouwende financiering - 17/03/2016

  De Vlaamse universiteiten hebben de aandacht gevestigd op de groeiende problemen van onderfinanciering en dit naar aanleiding van de toenemende druk door de toepassing van het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR). De Vlaamse Interuniversitaire Raad onderbouwde de bezorgdheden met harde cijfers. Zowel minister Crevits, bevoegd voor onderwijs, als minister Turtelboom, bevoegd voor begroting, gaven hun bereidheid tot een strategisch overleg aan.

  De nota kan hier worden gedownload. LEES MEER

 • De wetgeving rond auteursrechten in opspraak - 17/03/2016

  Elk jaar worden de universiteiten en hogescholen, net als alle andere onderwijsniveaus, geconfronteerd met torenhoge vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken.
  Reeds jaren wordt de methodologie voor de berekening van deze vergoedingen in vraag gesteld door diverse partijen alsook de Belgische wetgeving an sich die volgens velen niet strookt met de Europese regelgeving.

  Door recente rechtsspraak op Europees niveau, inzonderheid het arrest van het Europese Hof van Justitie van 12 november 2015, werden deze vermoedens bevestigd en is de Belgische staat ertoe verplicht om met hoogdringendheid haar wetgeving aan te passen.

  Alle universiteiten en hogescholen van de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige gemeenschappen hebben samen een standpunt gevormd en hebben dit overgemaakt aan de bevoegde minister, Kris Peeters.

  Het gezamenlijke standpunt kan hier worden gedownload. LEES MEER