Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappijbreed thema. Alle organisaties, ook universiteiten en hogescholen, krijgen ermee te maken. Onder impuls van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits hebben de voorzitters van de VLIR en VLHORA op 21 maart 2018  een charter ondertekend over dit thema. Het charter geeft uiting aan het engagement van de hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen om verder te werken aan een duurzaam beleid rond grensoverschrijdend gedrag en zal functioneren als een leidraad om bestaande procedures te stroomlijnen. Er wordt een duidelijk signaal gegeven dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt aanvaard en dat klachten en de opvolging ervan ernstig worden genomen.

U vindt het charter terug hier.


Terug