Architectuur [4 juli 2011]

Samenstelling visitatiecommissie:
 • Prof. dr. ir. arch. Andé De Herde (voorzitter)
 • Prof. dr. Koos Bosma (domeinexpert)
 • Ir. arch. Dirk Jaspaert  (domeinexpert)
 • Ir. arch. Michiel Riedijk (domeinexpert)
 • Prof. dr. Jan Masschelein (onderwijskundig lid)
 • Prof. dr. Iain Low (toegevoegd expert)
 • Ir. arch. Dirk Sijmons (toegevoegd expert)
 • Prof. dr. Marieke Kuipers (toegevoegd expert)
 • Dr. Eva Beuselinck (ontwikkelingsexpert)
 • Mevr. Esma Islamaj (student-lid)
 • Dhr. Sam Lanckriet (student-lid)
 

Betrokken Opleidingen
Universiteit Gent
 • bachelor of Science in de Ingenieurwetenschappen: Architectuur
 • master of Science in de Ingenieurwetenschappen: Architectuur
 • master of Science in de Stedenbouw en de Ruimtelijke Planning (maSRP)
 
 
Vrije Universiteit Brussel
 • bachelor of Science in de Ingenieurwetenschappen: Architectuur
 • master of Science in de Ingenieurwetenschappen: Architectuur
 
 
Katholieke Universiteit Leuven
 • bachelor of Science in de Ingenieurwetenschappen: Architectuur
 • master of Science in de Ingenieurwetenschappen: Architectuur
 • master of Science in Human Settlements (maHS)
 • master of Science in Urbanism & Strategic Planning (maUSP)
 • master of Science in Conservation of Monuments and Sites (mCMS)
 
Verloop
De visitatiecommissie Architectuur, werd bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs bij besluit van 5 juli, 1 september en 22 november 2010. De commissie werd ingesteld door de VLIR op 2 september en 8 november 2010.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 4 juli 2011 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.

 
Visitatierapport
De bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport. Hierbij ook het persbericht.