• Oproep aan Charles Michel en de Belgische vertegenwoordigers in de EU: Europa moet blijven investeren in kennis en innovatie - 19/02/2018

  VLIR heeft samen met CRef, VLHORA, de SOCs, ITG en FWO een brief verstuurd aan de eerste minister Charles Michel.

  Op 22 februari 2018 bespreken de Europese staatshoofden en regeringsleiders immers de politieke prioriteiten voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK). De ondertekenaars van de brief roepen de premier op om bij deze gelegenheid te pleiten voor verdere investeringen in onderzoek en innovatie, en om hiervan een prioriteit te maken binnen het MFK. Dit zal een noodzakelijke voorwaarde zijn om de Europese ambities waar te maken, daar de kenniseconomie de pijler is van de Europese toekomst. LEES MEER

 • vacature projectmedewerker ethiek en biodiversiteit in onderzoek - 02/01/2018

  De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) stimuleert overleg en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten onderling en tussen de Vlaamse universiteiten en de bevoegde overheden. Recente wetgeving inzake biodiversiteit en de toegang tot en het gebruik van genetische rijkdommen, zoals de EU Access and Benefit Sharing (ABS) Verordening en het Nagoya Protocol, legt nieuwe verplichtingen op in onderzoek. De VLIR zoekt een projectmedewerker Ethiek & Biodiversiteit in onderzoek (m/v) om universiteiten en andere onderzoeksinstellingen bewust te maken van deze nieuwe vereisten en hen te ondersteunen in de praktische uitvoering hiervan. LEES MEER

 • Van elke euro maken de universiteiten er zes - 22/12/2017

  Voor de allereerste keer werd de economische impact van de Vlaamse universiteiten onderzocht. BiGGAR Economics becijferde dat de universiteiten voor elke euro die de overheid aan hen besteedt, 6 euro bijdragen tot de Vlaamse economie. “Deze cijfers bewijzen dat de overheid meer vertrouwen moet hebben in de universiteiten”, zegt Herman Van Goethem, voorzitter van de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad).

  Dat universiteiten relevant zijn, zal zowat iedereen wel erkennen. Met hun 32.000 medewerkers en 125.000 bachelor- en masterstudenten nemen ze een wezenlijke plaats in de Vlaamse maatschappij in. De overheid zorgt voor een uitgebreide werkingstoelage (de eerste geldstroom) en financiert ook fondsen voor fundamenteel en toegepast onderzoek (de tweede en derde geldstroom). Maar hoe groot is de return die Vlaanderen en bij uitbreiding Europa krijgt? Slagen de universiteiten er in om meer terug te geven aan de maatschappij dan dat ze van die maatschappij krijgen? LEES MEER

 • Vlaamse rectoren op missie in India - 30/11/2017

  De Koning en de Koningin der Belgen hebben begin november een staatsbezoek aan India gebracht en deden daarbij Delhi en Mumbai aan. De rectoren namen deel en leidden de academische sessie, gericht op Sustainability en Greentech, waar een drinkwaterproject van Prof. Ludo Diels (UAntwerpen) werd voorgesteld. Rector De Schepper rapporteerde hierover aan de Koningin.

  De Vlaamse rectoren sloten ook aan bij activiteiten die door overheden en economische koepels werden georganiseerd. Zo nam rector Van Goethem deel aan de lunch met de Indiase eerste minister, Narendra Modi. Rector Pauwels sprak de keynote uit tijdens de Indo-Belgian working session on sustainable cities, making smart use of scarce resources (event georganiseerd door BIE, Brussels Invest and Export). Zij nam ook deel aan de door de Koningin gehoste Women Empowerment Lunch. Rector Sels bezocht aan het project van zuster Jeanne Devos: Project of the National Domestic Workers Movement. LEES MEER

 • De Vlaamse universiteiten, dat zijn meer dan 32 000 personen die het beste van zichzelf geven - 30/11/2017

  Anno 2017 zorgen de vijf Vlaamse universiteiten samen voor 25 441,75 voltijdse arbeidsplaatsen (32 194 personen). Dit is een lichte stijging die zich doorzet doorheen de afgelopen jaren. De groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een verhoging van op competitieve wijze verworven onderzoeksmiddelen. Dit zijn hoofdzakelijk privé -en overheidsmiddelen die op competitieve wijze worden verworven om aan onderzoek te kunnen doen. Het gaat om financiering die de personeelsleden van de universiteiten uit diverse nationale en internationale fondsen weten te verwerven zoals BOF, FWO of Europese projecten. Aansluitend bij deze trend laat het aantal postdoctorale onderzoekers de grootste stijging zien.

  De jaarlijkse VLIR-publicatie ‘Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten’ geeft inzicht in zowel de opbouw als de evolutie van het personeelsbestand van de Vlaamse universiteiten, volgens categorie, wetenschappelijke discipline, geslacht, leeftijd, nationaliteit en anciënniteit.

  De publicatie ‘Statistische gegevens betreffende het personeel aan de Vlaamse universiteiten’ is hier te vinden. Het boek en de tabellen in Excel kunnen opgevraagd worden via administratie@vlir.be.
  LEES MEER