• VLIR Persbericht - De Vlaamse universiteiten veroordelen de beslissing van de Hongaarse regering om genderstudies te schrappen - 04/09/2018

  De Vlaamse universiteiten drukken hun grote bezorgdheid uit over de beslissing van de Hongaarse regering om, vanaf het academiejaar 2019 – 2020, het masterprogramma genderstudies te schrappen van de lijst van geaccrediteerde universitaire opleidingsprogramma’s. De rectoren van de Vlaamse universiteiten hopen dat deze beslissing snel zal worden teruggeschroefd.

  LEES MEER

 • VLIR Lerend netwerk Loopbaanontwikkeling - 22/06/2018

  Op vrijdag 22 juni 2018 vond het eerste Lerend netwerk Loopbaanontwikkeling plaats, een initiatief van het VLIR-secretariaat. De vijf Vlaamse universiteiten deelden met elkaar hun lopende en toekomstige initiatieven over loopbaanontwikkeling, met bijzondere aandacht voor missie, visie en uitdagingen.

  De presentaties tonen aan dat veel initiatieven specifiek gericht zijn op jonge onderzoekers en gefinancierd worden met de specifieke OJO-middelen van de Vlaamse overheid. Maar het is ook duidelijk dat er voor het zelfstandig academisch personeel (ZAP) en het administratief-technisch personeel (ATP) aan onze universiteiten nog heel wat groeipotentieel is inzake loopbaanontwikkeling.

  Het VLIR-secretariaat plant in het najaar alvast een vervolg op dit lerend netwerk. LEES MEER

 • VLIR Lerend netwerk Staatssteun - 19/06/2018

  Op 19 juni 2018 organiseerde VLIR voor de tweede keer het Lerend netwerk Staatssteun. Met dit Lerend netwerk wordt getracht overleg te faciliteren tussen de overheid, de universiteiten en de hogescholen.
  Tijdens deze editie konden 32 deelnemers luisteren naar de presentatie van Maarten Sileghem, afdelingshoofd van de Afdeling Innovatiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) over de impact van staatssteun op de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijven.
  Van Sarah Dello valorisatieadviseur van Tech Transfer UGent kregen de deelnemers inzage in enkele concrete casestudies van de UGent met betrekking tot staatssteun.
  Katleen Janssen van de juridische dienst LRD gaf een presentatie over de werkwijze en ervaring van de KU Leuven.

  Tot slot hebben meerdere VLAIO-medewerkers enkele prangende vragen beantwoord die bij de diverse instellingen hoger onderwijs leven.

  Bij deze wenst de VLIR nogmaals de sprekers en deelnemers te danken voor de aanwezigheid en de boeiende interacties. LEES MEER

 • Vacature beleidsmedewerker Onderwijs - 06/06/2018

  De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) stimuleert overleg en samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten onderling en tussen de Vlaamse universiteiten en de bevoegde overheden. VLIR zoekt een beleidsmedewerker Onderwijs (m/v) voor een contract van onbepaalde duur. LEES MEER

 • Opiniestuk Vlaamse rectoren: Beleg duurzaam, investeer in universiteiten - 30/04/2018

  Nu de Europese meerjarenbegroting wordt opgesteld, leggen de Vlaamse rectoren uit dat investeringen in onderzoek en ontwikkeling áltijd renderen. De Standaard publiceerde vandaag hun gezamenlijk opiniestuk. LEES MEER