Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen [30 september 2011]

De visitatiecommissie
 • Prof. dr. Willem van Mechelen, hoofd van de Afdeling Sociale Geneeskunde en co-directeur van het EMGO+ Instituut, VU medisch centrum Amsterdam (Voorzitter)
 • Mevr. Harlindis (Line) Dumoulin, Secretaris Generaal Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw
 • Prof. dr. Hubrecht Toussaint, lector Bewegingswetenschappen aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam en hoofd onderzoek van het InnoSport fieldlab zwemmen aan de Faculteit bewegingswetenschappen van de VU Amsterdam. 
 • Prof. dr. em. Jules Peschar, emeritus Hoogleraar Onderwijssociologie, basiseenheid Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Dhr. Sander Raeymaekers, master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen, K.U.Leuven
 • Mevr. Kimara Goethals, master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen,Universiteit Gent
Dr. Steven Van Luchene trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie. 
 
Betrokken Opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
 • Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
 • Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
 • Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity
Vrije Universiteit Brussel
 • Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
 • Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
Universiteit Gent
 • Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
 • Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 5 juli 2010. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 16 september 2010. In het najaar 2010 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 30 september 2011 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport