Elektrotechniek [2 april 2003]


Samenstelling commissie
  • Prof. A. Vander Vorst, voorzitter, hoogleraar Elektrotechniek (Université Catholique de Louvain)
  • Prof. G. de Corte, hoogleraar Onderwijskunde(Universitaire Instelling Antwerpen)
  • Prof. P. Dewilde, hoogleraar Elektrotechniek (Technische Universiteit Delft)
  • Prof. W. Van Etten, hoogleraar Elektrotechniek (Universiteit Twente)
  • Dr. M. Botte, algemeen directeur van de telecom broadband divisie (Alcatel Bell).
 
Betrokken opleidingen
Katholieke Universiteit Leuven
  • Elektrotechniek

Universiteit Gent
  • Elektrotechniek

Vrije Universiteit Brussel
  • Elektrotechniek
 
Verloop
De visitatie Elektrotechniek werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 28 maart 2002. In de loop van de maanden mei tot oktober 2002 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleidingen.
De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 2 april 2003 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 
VisitatierapportDe bevindingen van de commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport: