Continental Theological Seminary [28 maart 2011]


Samenstelling visitatiecommissie
Voorzitter
  • Prof. dr. David Law, Reader in Christian Thought, University of Manchester, United Kingdom
 
Leden
  • Dr. Wonsuk Ma, Executive director of the Oxford Centre for Mission Studies, David Yonggi Cho Research Tutor of Global Christianity, professor in missiology, Oxford Centre for Mission Studies, United Kingdom
  • Prof. dr. em. M. Foket, full professor pastoral theology, didactics of religion and spirituality, Université Catholique de Louvain, Belgium
  • Dr. Guido Cuyvers, head of Department, Department Social Work, Katholieke Hogeschool Kempen, Belgium
  • Mr. Koen Prinzen, Student at Tyndale Theological Seminary M.E.T and staff member at Thousand Hills International Church, the Netherlands
 
Betrokken opleidingContinental Theological Seminary (Sint-Pieters-Leeuw)
  • The Master of Theology in Evangelical and Pentecostal Studies
 
 
Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie CTS werd goedgekeurd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs op 25 november 2010. De visitatiecommissie werd ingesteld door de VLIR bij besluit van 25 november 2010. De visitatiecommissie bezocht de betrokken opleiding op 31 januari en op 1 februari 2011.
De Commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 28 maart 2011 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLIR werd aangeboden.
 

Visitatierapport
De bevindingen van de Commissie werden gepubliceerd in het visitatierapport (pdf, 2.07mb).
 
Lees ook het persbericht over het rapport (pdf, 27kb).