The English version of the announcement of the event van be found here. 

Vluchtelingen hebben niet alleen recht op gastvrijheid, bescherming en materiële opvang. Zij moeten ook de kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen, en daarbij hun competenties en aspiraties ten volle te ontplooien. Op die manier kunnen ze ook bijdragen aan de welvaart en het welzijn van het gastland.

Wij merken enerzijds dat heel wat talenten van vluchtelingen – en van nieuwkomers in het algemeen – on(der)benut blijven. Wettelijke obstakels, taalbarrières, niet-erkenning van verworven competenties en kwalificaties en discriminatie vormen allerlei hinderpalen op het integratieparcours. Anderzijds hebben de hogeronderwijsinstellingen – en universiteiten in het bijzonder – krachtige hefbomen in handen om die hinderpalen te overkomen. Tegelijk ervaart ook het hoger onderwijs belemmeringen om tegemoet te komen aan de noden.

Op initiatief van de VLIR werkgroep Gelijke Kansen hebben in de voorbije maanden hebben acht werkgroepen – in dialoog met vluchtelingen - onderzocht hoe de universiteiten kunnen bijdragen aan de integratie van vluchtelingen, hetzij door universitaire studies, hetzij als academisch personeel. Wij konden hierbij rekenen op medewerking van talrijke stakeholders, o.a. de Jonge Academie, de Vereniging van Vlaamse Studenten en de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Het project wordt gesponsord door de Koning Boudewijn Stichting.

Op dinsdag 24 april (9.30-16.30u) worden de eerste bevindingen besproken op een colloquium ‘Investeren in vluchtelingen: de rol van de universiteiten’. Dit colloquium gaat door in de gebouwen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België te Brussel.

In het plenaire voormiddag-gedeelte (voor het ruime publiek) wordt de problematiek geschetst, delen vluchtelingen hun ervaringen en worden enkele initiatieven van de universiteiten toegelicht. Tijdens de namiddag (voor actief betrokken stakeholders) wordt in thematische rondetafels verder gewerkt aan concrete aanbevelingen.

Reserveer nu reeds deze dag in uw agenda.

Het programma en een overzicht van de thema's voor de rondetafels vindt u terug hier.


PRAKTISCH

Plaats:
Paleis der Academiën, Hertogsstraat 1, 1000 Brussel (op wandelafstand van Centraal Station)
Doelpubliek: personeel en studenten van hogeronderwijsinstellingen, diensten en middenveldorganisaties betrokken bij de integratie van vluchtelingen en bij het hoger onderwijs.
Deelname is gratis, maar voorafgaande inschrijving (vóór 17 april om 17u) is verplicht (de inschrijvingen werden intussen afgesloten). 
Gelieve ons 48u op voorhand te verwittigen in geval van annulatie aub – zoniet zullen wij verplicht zijn u een deelname in de logistieke kosten aan te rekenen.
Werktalen: Nederlands en Engels (simultaanvertaling is voorzien)


DOCUMENTEN: discussion papers Terug